Finanțat prin mecanismele financiare SEE și Norvegia 2014-2021,
în cadrul „Programului energetic în România”

Obiectivul
proiectului

Contribuţia la obţinerea independenţei energetice prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu şi reducerea gazelor cu efect de seră

Beneficiar

Primăria Municipiul Cluj-Napoca

Panouri
fotovoltaice

0

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă scăderea
consumului de energie electrică în patru clădiri municipale prin încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și prevede instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirilor de interes public din următoarele locații:
• Str. Simion Mușat nr. 1 – Parking Fabricii,
• Str. Păstorului nr. 67-69 – Parking Hașdeu,
• Str. Mehedinți nr. 80A – Liceul Teologic Adventist „Maranatha”,
• Str. Grădinarilor nr. 1 – Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu.

Producție anuală energie electrică

0

MWh

Valoarea totală a proiectului

0

EURO

Grantul alocat
din partea
Innovation Norway

0

EURO

GALERIE FOTO

Primaria_Cluj_Logo_WHITE

Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Str. Moților nr. 3,Cluj-Napoca
www.primariaclujnapoca.ro