Creșterea eficienței energetice
în clădirile municipale

prin utilizarea de

PANOURI FOTOVOLTAICE

Finanțat prin mecanismele financiare SEE și Norvegia 2014-2021,
în cadrul „Programului energetic în România”

Obiectivul
proiectelor

Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie la nivelul clădirilor administrative

Beneficiar

Primăria Municipiul Cluj-Napoca

Panouri
fotovoltaice

0

Prin granturile acordate în cadrul implementării proiectelor, în cele două etape, 12 clădiri municipale au fost dotate cu 1482 de panouri fotovoltaice a căror putere instalată asigură aproape în totalitate necesarul de energie electrică din surse regenerabile şi reduce semnificativ emisiile de carbon cu 277 tone echivalent CO2 anual.

Producție anuală energie electrică

0

MWh

Valoarea totală a proiectelor

0

EURO

Grantul total alocat
din partea
Innovation Norway

0

EURO